Årsfest med ordensutdeling 2019 - Trysil Mandskor

Gå til innholdÅrsfesten 2019 i Trysil Mandskor ble også i år avholdt på Trysil Knut Hotell ,
denne gang med 1. tenor som arrangør.
I år var det ordensutdeling, "Det gyldne bukkehorn."
Under en meget verdig og høytidelig sermoni, ble 4 slått til ridder (2 var fraværende),
7 til kommandør (1 var fraværende) og 4 til storkorset.
Ridder av Det gyldne bukkehorn
Fra venstre:
Per Myrvang
Odd Magne Horten
Knut Løvåsen
Per Martin Granberg
Erik Storsveen (ikke til stede)
Per Kjell Busk (ikke til stede)

Kommandør av Det gyldne bukkehorn
Fra venstre:
Trygve Vangen
Rune Jota
Dag Richard Øvergård
Stein Erik Granberg
Kjell Løvåsen
Dag Gunnar Høye
Trond Østby
Kjell Odden  (ikke til stede)

Storkorset av Det gyldne bukkehorn
Fra venstre:
Kjetil Nordhagen
Sven Skaaret
Gjermund Sjøendjota
Helge Bakken

Tilbake til innholdet