Årsmøtet i Fageråsen 2022 - Trysil Mandskor

Gå til innhold
Dirigent Solveig Aunsmo, formand Per Jon Stengrundet, nestformand Ivar Jota, sekretær Ola Galaasen og styremedlem Knut Løvåsen.
Kasserer Hans Martin Aas var ikke til stede. (Itte var det plass åt'n hell)

Som andre kor har vi utfordringer, spesielt med rekruttering.
Vi vil alltid trenge flere sangere og vi vil så gjerne også få beholde de vi har.
Vi har et kjempegodt miljø og en evig entusiasme, og en kunnskapsrik dirigent.
Vi er optimister og lar siste linja i Ole Holt’s oppsang fra 1940
beskrive vårt kjære Trysil Mandskor slik vi vil at det alltid skal høres:

«Som Trysilfjell mot himmelblånen står sangen høyt i dette lag!»

Formanden
Tilbake til innholdet