Styret - Trysil Mandskor

Gå til innhold


Styret 2023/2024

Formand                  Per Jon Stengrundet
Nestformand           Knut Løvåsen
Styremedlem           Håvard Lepperød
Sekretær                  Sven Skaaret
Kasserer                   Hans Martin Aas

Varamedlemmer
Dag Ricard Øvergård
Vegar Borgen
Tilbake til innholdet