Styret - Trysil Mandskor

Gå til innhold
Styret 2018/2019

Formand                  Bjørn Odden
Nestformand           Ivar Jota
Styremedlem           Knut Løvåsen
Sekretær                  Ola Galaasen
Kasserer                   Bjørn Tore Bækken

Varamedlemmer
Sven Skaaret
Dag Ricard Øvergård
Tilbake til innholdet