Historie - Trysil Mandskor

Gå til innhold

TRYSIL MANDSKOR

Trysil Mandskor ble stiftet i 1861, og kan nå se tilbake på 160 års historie med flerstemt sang. Koret er av de eldste i Hedmark fylke, og det er på mange måter utrolig at korbevegelsen nådde det avsidesliggende Trysil så tidlig. Alderen til tross, Trysil Mandskor framstår i dag som et særdeles oppegående kor. Rekrutteringen er god. Antall sangere har i de senere årene økt, slik at koret i dag teller 41 medlemmer inkl. dirigenten.  Koret har alltid hatt dyktige dirigenter, og dette er noe av årsaken til kontinuiteten. Siden 1994 er det Solveig Aunsmo som er dirigent og korets musikalske leder.

Repertoaret er meget mangfoldig. Kirkemusikk og sakrale sanger er alltid aktuelt, men koret er nok mest kjent for sine temakonserter, der sangglede og humør er framtredende. Tradisjoner er viktig i Trysil Mandskor, derfor er ”De norske mannskors blaabok” flittig brukt.
Som seg hør og bør har koret sin egen oppsang og sin egen fane.
I 1933 innførte koret sin egen sangerorden: ”Det gyldne bukkehorn”

Trysil Mandskor er en markant kulturbærer i Trysil.  Hver vår reiser koret rundt i grendene og holder konserter i grende- og samfunnshus. På disse konsertene er det alltid fulle hus. Disse konsertseriene avsluttes alltid med finalekonsert i Trysils storstue, Hagelund, og da er salens alle 420 seter besatt!

Trysil Mandskor er blant nestorene i Trysils kulturliv. Med sang og godt humør har ”mannskoret” i over 160 år gitt sine verdifulle bidrag til den rike og allsidige bygdekulturen som Trysil står som en eksponent for.
For sitt mangeårige virke fikk koret Trysil Kommunes kulturpris i 2003.
          
4. mars 2021
Bjørn Odden
Tilbake til innholdet