Det gyldne bukkehorn - Trysil Mandskor

Gå til innhold

Det gyldne bukkehorn

Ordenen ble innført i 1933, og siden den gang har en rekke mannskormedlemmer blitt slått til ridder av Det gyldne bukkehorn, og etter hvert til kommandør og til storkorset, etter hvor langt medlemskap de har.
Utdelingen foregår i en høytedelig sermoni som er et flott skue når ordenskapittelet kommer skridene: Først herolden som blåser sin trompetfanfare iført sin røde uniform, så stormesteren i kappe og med et gyllent bukkehorn i gullkjede om halsen, deretter skattmester, våpendrager og sermonimester, også med gylne bukkehorn i kjede om halsen. Skattmesteren bærer ordenene på blå silkepute, våpendrageren bærer sverdet som stormesteren bruker når han slår de utvalgte sangerbrødre, en og en, til riddere. Sermonimesteren skal overrekke sverdet til stormesteren. Etter ordenskapitelet kommer mannskorsangerne skridende, to og to ved siden av hverandre.


71 kroner var nok
Det var på årsmøtet 22. januar 1933 dirigent Vebjørn Strandvold opplyste at han og tannlege Karl R. Larsen hadde drøftet spørsmålet om å få opprettet en orden for koret. Den skulle utdeles til fortjente sangere etter nærmere fastsatte regler, og i forbindelse med årsfesten i jula.
Disse opplysningene vakte begeistring, og det ble nedsatt en ordenskomité bestående av formanden Paul Akre, dirigent Vebjørn Strandvold og Karl R. Larsen. På neste sangermøte meddelte ordenskomiteen at man for å spare korets kasse, ville sette i gang en aftentrekning på hvert sangermøte for å skaffe midler til dekning av de utgifter som måtte bli i forbindelse med ordenens opprettelse og anskaffelse. I løpet av disse aftentrekningene ble det skaffet til veie i alt 71 kroner - som var nok til å bestride alle utgifter, også innkjøpet av de fire første ordenene.
Ordenskomiteen utarbeidet forslag til lover og regler, men da forslaget ble forelagt koret, ble det besluttet å utsette den endelige behandlingen inntil man fikk et ordenskapittel.
Det å finne et navn til ordenen, ble et kapittel for seg, som kan leses i sin helhet i boken: "Norges bedste...Med Trysil Mandskor gjennom 150 år" av Liv Simensen.

Intet mindre enn David-Andersen
Karl R. Larsen fikk i oppdrag, sammen med en gullsmed, å komme med forslag til ordenens utseende. På første sangermøte etter ferien, 22. oktober, hadde Larsen med en ferdig orden utarbeidet av den kjente gullsmedforretningen David-Andersen, Oslo, etter en modell utført i tre av Petter P. Galåsen. Alle syntes ordenen var pen og dekorativ, og det ble bestemt at slik skulle den være.
Det ble vedtatt at det skulle deles ut fire ordener på den første ordenspromosjonen under årsfesten 28. desember, og kormedlemmene skulle avgjøre ved avstemning hvem disse fire skulle være. Karl R. Larsen og Per Ø. Tøråsen ble pålagt å forberede sermonien, og de to supplerte seg straks med Otto Akre.
15 forslag innkom i rett tid. Opptellingen ga følgende resultat: J. P. Nordby, 15 stemmer, Paul Akrer, 14, Vebjørn Strandvold, 14, Thorbjørn Nordby, 10, Gjermund Lillevold, 3, Otto Mejlænder, 2, og Ole Holt, 2. Dermed var det avgjort at de fire med flest stemmer skulle dekoreres.

Mejlænder kommer!
Men så innløp det melding om at Otto Mejlænder, som hadde flyttet til Hamar, men hadde vært både dirigent og en bærende kraft gjennom en årrekke, likevel ville komme på årsfesten. Han hadde først meldt sykdomsavbud, og derfor var det ikke mange som hadde stemt på han. Men da koret fikk gladmeldingen om at Mejlænder likevel ville komme, ble det enstemmig besluttet at han måtte bli en av de fire dekorerte. Dermed røk Thorbjørn Nordby ut - og han fikk aldri senere ordenen.
Den første ordenspromosjonen foregikk under festen på Solbakken 28. desember 1933, under utfoldelse av en enkel, men vakker sermoni.
Den 20. og hitill siste ordenspromosjon ble gjennomført under årsfesten på Trysil Hotell i 2014 på tradisjonelt vis.
Bukkehornene har blitt noe dyrere med tiden: i 1933 var 71 kroner nok til både forarbeidet og til fire ordner.
Nå koster dem 2.000 kroner - hver.

Noe forenklet utdrag fra boken "Norges bedste...Med Trysil Mandskor gjennom 150 år" av Liv Simensen.

2019 var det igjen tid for ordensutdeling


Tilbake til innholdet