Formandens side - Trysil Mandskor

Gå til innhold
TAKK!

 
Et nytt årsmøte med god stemning er brakt i havn. Jeg vil takke på vegne av styret og meg sjøl at vi fikk ny tillit!
Sammen med Solveig skal vi gjøre det vi kan for å holde en stø kurs framover!  
Som andre kor har vi utfordringer, spesielt med rekruttering.
Vi vil alltid trenge flere sangere og vi vil så gjerne også få beholde de vi har.  
Vi har et kjempegodt miljø og en evig entusiasme, og en kunnskapsrik dirigent.
Vi er optimister og lar siste linja i Ole Holt’s oppsang fra 1940 beskrive vårt kjære Trysil Mandskor slik vi vil at det alltid  skal høres:

 
«Som Trysilfjell mot himmelblånen står sangen høyt i dette lag!»

 
 
Formanden
Tilbake til innholdet