Formandens side - Trysil Mandskor

Gå til innhold
Takk for tilliten!

Å bli valgt til «formand» i Trysil Mandskor er en stor ære.
Rekken av tidligere formenn består av mange
personligheter, som gjennom 160 år har lagt ned viktig arbeid for å befeste og videreføre korets viktige virksomhet her i bygda.

TAKK!

Et nytt årsmøte med god stemning er brakt i havn. Jeg vil takke på vegne av
styret og meg sjøl at vi fikk ny tillit! Sammen med Solveig skal vi gjøre det vi
kan for å holde en stø kurs framover!
Dirigent Solveig Aunsmo, formand Per Jon Stengrundet, nestformand Ivar Jota, sekretær Ola Galaasen og styremedlem Knut Løvåsen.
Kasserer Hans Martin Aas var ikke til stede. (Itte var det plass åt'n hell)

Som andre kor har vi utfordringer, spesielt med rekruttering.
Vi vil alltid trenge flere sangere og vi vil så gjerne også få beholde de vi har.
Vi har et kjempegodt miljø og en evig entusiasme, og en kunnskapsrik dirigent.
Vi er optimister og lar siste linja i Ole Holt’s oppsang fra 1940
beskrive vårt kjære Trysil Mandskor slik vi vil at det alltid skal høres:

«Som Trysilfjell mot himmelblånen står sangen høyt i dette lag!»

Formanden
Tilbake til innholdet